• inner-head

Habarlar

 • Working Principle and Type Selection Application of Flange Check Valve

  Işleýiş ýörelgesi we flanes barlag klapanynyň görnüşi

  Barlag klapan, orta akymyň öňüni almak üçin gurşawyň akymyna baglylykda klapan diskini awtomatiki açýan we ýapýan klapany aňladýar.Şeýle hem barlag klapan, bir taraplaýyn klapan, ters akym klapan we arka basyş klapan diýlip atlandyrylýar.Barlag klapany awtomatiki ...
  Koprak oka
 • Standard Features of Gate Valve

  Derwezäniň klapanynyň standart aýratynlyklary

  1. Suwuklygyň pes garşylygy.2. Açmak we ýapmak üçin zerur bolan daşarky güýç az.3. Gurluşyň akym ugry bagly däl.4. Doly açyk bolanda, işleýiş gurşawy bilen möhürlenýän ýeriň eroziýasy togtatmak klapanyndan has kiçi bolýar.5. Formany deňeşdirmek ýönekeý we t ...
  Koprak oka
 • Model compilation and application field of electric flange globe valve

  Elektrik flanes obeer şary klapanynyň model düzülişi we ulanylyş meýdany

  Obeer şary klapan diýlip hem bilinýän globus klapan, mejbury möhürleýji klapana degişlidir.Içerki klapan modeliniň standartyna görä, obeer şarynyň klapan modeli, klapan görnüşi, hereketlendiriş tertibi, birikdiriş tertibi, gurluş görnüşi, möhürleýji material, nominal basyş we klapan bedeniniň kody bilen görkezilýär....
  Koprak oka