• inner-head

Galp polat derwezesi klapan

  • BB Forged Steel Gate Valve DN15-DN100

    BB ýasalan polat derwezäniň klapan DN15-DN100

    Galp polat derwezäniň klapanynyň açylýan we ýapylýan bölegi derwezedir we derwezäniň hereket ugry suwuklygyň ugruna perpendikulýar.Galp polat derwezäniň klapanyny diňe doly açyp we doly ýapyp bolýar, sazlap ýa-da zyňyp bolmaýar.Galp polatdan ýasalan derwezäniň derwezesinde iki sany möhürleýji ýüz bar.Iň köp ulanylýan model derwezäniň klapanynyň iki sany möhürleýji ýüzügi pürs emele getirýär we kran burçy klapan parametrleri bilen üýtgeýär.Galp polat derwezäniň klapanynyň hereketlendiriş usullary: el bilen, pnewmatik, elektrik, gaz-suwuk baglanyşyk.
    GW Bolted Bonnet Forged Gate Valve öndürijisidir.
    Klapan şuňa meňzeş dizaýn edilendir.