• inner-head

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2016-njy ýylda esaslandyrylan we Hytaýyň Wenzhou şäherinde ýerleşýän “Zhejiang Guangwo Valve Co., Ltd.” 40,00 inedördül metr meýdany, 70-den gowrak işgäri we 100-den gowrak desgany öz içine alýar.
“Guangwo” esasy önümlerine derwezeli klapanlar, obeer şary klapanlary, barlag klapanlary we uglerod polatdan ýasalan erginler, lehimli polat we poslamaýan polat girýär.Klapanlar ANSI, API, DIN, GOST we GB standartlaryna laýyklykda öndürilýär.Mundan başga-da, Guangwo klapanlary bütin dünýäde satyldy we gaz, nebit, nebiti gaýtadan işleýän, himiýa senagaty, gämiler, elektrik energiýasy öndürmek we geçiriji turbageçiriji pudaklary ýaly köp sanly amaly ýerine ýetirýär.

gapagy
+
Kwadrat metr
bar
+
işgärler
eýeçilik edýär
+
desgalary düzýär

Haryt aýratynlyklary

bg-01

Klapanlaryň esasy aýratynlyklary aşakdakylar:

Basyş aralygy:150-nji synp - 2500-nji synp, PN6 - PN420.
Ölçeg aralygy:NPS 1/2 - 48 dýuým.
Işleýiş görnüşleri:gollanma, dişli guty, zynjyr tigir, pnewmatik, elektrik we ş.m.
Baglanyşyk gutarýar:flanes, BW, SW, NPT, wafli görnüşi we ş.m.
Materiallar (guýma):ASTM A216 WCB, ASTM A216 WCC, ASTM A352 LCB, ASTM A352 LC1, ASTM A352 LC2, ASTM A352 LC3, ASTM A352 CF3, ASTM A351 CF8, ASTM A351 CF3, ASTM A351 CF8 CN7M, CA15, ASTM A217 C5, ASTM A217 WC5, ASTM A217 WC6, ASTM A217 WC9, Monel, 4A, 5A, 6A we ş.m.
Materiallar (ýasama):ASTM A105, ASTM A350 LF1, ASTM A350 LF2, ASTM A182 F304L, ASTM A182 F316L, ASTM A182 F316L, ASTM A182 F11, ASTM A182 F22, ASTM A182 F2 , ASTM A182 F347, Inconel we ş.m.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Köp ýyllyk önümçilik tejribesi bilen, Guangwo senagat klapanlaryny ösdürmekde, öndürmekde we satmakda, şeýle hem ýokary hilli hyzmatlarda ökde hünärli klapan öndürijisine öwrüldi.Mundan başga-da, geljekde ISO 9001 hil şahadatnamasyny, CE şahadatnamasyny we başga zatlary aldyňyz!
Guangwo-nyň esasy maksady, sarp edijileriň iň ýokary derejesini we wepalylygyny gazanmak üçin ýokary hilli klapanlary we hyzmatlary bermekdir.Has giň dünýä bazarlaryny öwrenmek we bilelikde has ajaýyp geljegi döretmek üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin täze we köne müşderilere hoş geldiňiz!

certificates_step