• inner-head

Elektrik flanes obeer şary klapanynyň model düzülişi we ulanylyş meýdany

Obeer şary klapan diýlip hem bilinýän globus klapan, mejbury möhürleýji klapana degişlidir.Içerki klapan modeliniň standartyna görä, obeer şarynyň klapan modeli, klapan görnüşi, hereketlendiriş tertibi, birikdiriş tertibi, gurluş görnüşi, möhürleýji material, nominal basyş we klapan bedeniniň kody bilen görkezilýär.Obeer şary klapan modeli, obeer şary klapan önümlerine dogry düşünmek, görnüşi saýlamagyň ähmiýeti we iş şertlerinde howpsuzlygyň kepili bilen baglanyşykly.Globus klapanlarynyň aşakdaky model taýýarlanyşynda käbir kodlar, esasan, bar bolan obeer şary klapan önümleriniň model beýany üçin aýrylýar.Customöriteleşdirilen globus klapan önümleriniň materialy we gurluşy üýtgese, klapan taýýarlamak usulyna görä görnüşini saýlaň ýa-da jikme-jiklikler üçin jaň ediň.

“Globe Valve” -iň goşmaça kody: W garny, D pes temperaturany, B termiki izolýasiýany aňladýar;
1) obeer şary klapanyň kategoriýa kody: J Globe Valve degişlidir;
2) obeer şarynyň klapanynyň geçiriş tertibi: kodsyz gollanma, 5 sany dişli dişli, 6 sany pnewmatik we 9 sany elektrik;
3) obeer şarynyň klapanynyň birikdiriş tertibi: 4 flanes birikmesi we 6 kebşirlemek;
4) obeer şary klapanyň gurluş görnüşi: 1 göni, 2 Z göni, 3 tee, 4 burç, 5 y DC, 6 deňagramly göni, 7 deňagramly burç we 8 pin;
5) obeer şarynyň klapanynyň möhürleýji materialy: F floruber, H poslamaýan polat, n neýlon plastmassa, sementlenen karbid, m Monel garyndysy we W klapan göwresi gönüden-göni işlenýär;
6) obeer şarynyň klapan nominal basyşy: 16, 1,6Mpa basyşyny aňladýar, bu bolsa 16KG, PN1 6-32mpa 、 IN150LB-1500LB 、 5-63K means
7) obeer şary klapan korpusynyň materialy: titanium garyndysy, C uglerod polat, I hrom molibden polat, P poslamaýan polat 304, R poslamaýan polat 316;
Obeer şarynyň klapanyny taýýarlamagyň mysaly:

J941h-16c elektrik flanes globus klapan
1. J: globus klapan;
2. 9: geçiriş tertibiniň elektrikdigini görkezýär;
3. 4: birikdiriş tertibi flanes birikmesi;
4. 1: gurluş göni akym kanalydyr;
5. H: möhürleýji kömekçi material poslamaýan polatdan;
6. 16: nominal basyşyň 1,6Mpa bolandygyny görkezýär;
7. C: klapan korpusynyň uglerod polatdan ýasalandygyny görkezýär.

J941h-16c elektrik flanes globus klapanynyň gurluş aýratynlyklary we ulanylyşy:
1. Turbageçirijiniň islendik ýerinde gurnap bolýar we orta aşakydan ýokara akýar.
2. Poslamaýan polatdan ýasalan globus klapan, dürli poslama garşy, gowy poslama garşylygy we ýeterlik güýji bolan turbageçirijiler üçin ulanylýar.
3. Garyndy polat globus klapan, ýokary temperatura çydamlylyk aýratynlyklary bolan ýokary temperatura çydamly bug we nebit turbalary üçin amatlydyr.

Obeer şary klapan diýlip hem bilinýän globus klapan, mejbury möhürleýji klapana degişlidir.Içerki klapan modeliniň standartyna görä, obeer şarynyň klapan modeli, klapan görnüşi, hereketlendiriş tertibi, birikdiriş tertibi, gurluş görnüşi, möhürleýji material, nominal basyş we klapan bedeniniň kody bilen görkezilýär.Obeer şary klapan modeli, obeer şary klapan önümlerine dogry düşünmek, görnüşi saýlamagyň ähmiýeti we iş şertlerinde howpsuzlygyň kepili bilen baglanyşykly.Globus klapanlarynyň aşakdaky model taýýarlanyşynda käbir kodlar, esasan, bar bolan obeer şary klapan önümleriniň model beýany üçin aýrylýar.Customöriteleşdirilen globus klapan önümleriniň materialy we gurluşy üýtgese, klapan taýýarlamak usulyna görä görnüşini saýlaň ýa-da jikme-jiklikler üçin jaň ediň.

Obeer şarynyň klapanynyň nusgawy görnüşi:
Obeer şarynyň goşmaça kody: W garny, D pes temperaturany, B termiki izolýasiýany aňladýar;
1) obeer şary klapanyň kategoriýa kody: J obeer şary klapanyny aňladýar;
2) obeer şarynyň klapanynyň geçiriş tertibi: kodsyz gollanma, 5 sany dişli dişli, 6 sany pnewmatik we 9 sany elektrik;
3) obeer şarynyň klapanynyň birikdiriş tertibi: 4 flanes birikmesi we 6 kebşirlemek;
4) obeer şary klapanyň gurluş görnüşi: 1 göni, 2 Z göni, 3 tee, 4 burç, 5 y DC, 6 deňagramly göni, 7 deňagramly burç we 8 pin;
5) obeer şarynyň klapanynyň möhürleýji materialy: F floruber, H poslamaýan polat, n neýlon plastmassa, sementlenen karbid, m Monel garyndysy we W klapan göwresi gönüden-göni işlenýär;
6) obeer şarynyň klapan nominal basyşy: 16, 1,6Mpa basyşyny aňladýar, bu bolsa 16KG, PN1 6-32mpa 、 IN150LB-1500LB 、 5-63K means
7) obeer şary klapan korpusynyň materialy: titanium garyndysy, C uglerod polat, I hrom molibden polat, P poslamaýan polat 304, R poslamaýan polat 316;

Obeer şarynyň klapanyny taýýarlamagyň mysaly:
J941h-16c elektrik flanes globus klapan
1. J: globus klapan;
2. 9: geçiriş tertibiniň elektrikdigini görkezýär;
3. 4: birikdiriş tertibi flanes birikmesi;
4. 1: gurluş göni akym kanalydyr;
5. H: möhürleýji kömekçi material poslamaýan polatdan;
6. 16: nominal basyşyň 1,6Mpa bolandygyny görkezýär;
7. C: klapan korpusynyň uglerod polatdan ýasalandygyny görkezýär.

J941h-16c elektrik flanes globus klapanynyň gurluş aýratynlyklary we ulanylyşy:
1. Turbageçirijiniň islendik ýerinde gurnap bolýar we orta aşakydan ýokara akýar.
2. Poslamaýan polatdan ýasalan globus klapan, dürli poslama garşy, gowy poslama garşylygy we ýeterlik güýji bolan turbageçirijiler üçin ulanylýar.
3. Garyndy polat globus klapan, ýokary temperatura çydamlylyk aýratynlyklary bolan ýokary temperatura çydamly bug we nebit turbalary üçin amatlydyr.


Iş wagty: Maý-09-2022