• inner-head

API 602 globus klapan

  • API 602 Forged Gate&Globe Valve

    API 602 Galp derwezeban obeer şary klapan

    Galp polat derwezäniň klapanynyň açylýan we ýapylýan bölegi derwezedir we derwezäniň hereket ugry suwuklygyň ugruna perpendikulýar.Galp polat derwezäniň klapanyny diňe doly açyp we doly ýapyp bolýar, sazlap ýa-da zyňyp bolmaýar.Galp polatdan ýasalan derwezäniň derwezesinde iki sany möhürleýji ýüz bar.Iň köp ulanylýan model derwezäniň klapanynyň iki sany möhürleýji ýüzügi pürs emele getirýär we kran burçy klapan parametrleri bilen üýtgeýär.Galp polat derwezäniň klapanynyň hereketlendiriş usullary: el bilen, pnewmatik, elektrik, gaz-suwuk baglanyşyk.
    GW Bolted Bonnet Forged Gate Valve öndürijisidir.
    Klapan şuňa meňzeş dizaýn edilendir.